Chức năng aliases trong Prestashop cho phép bạn thay thế được các từ khóa tìm kiếm của khách hàng khi họ nhập sai từ khóa sản phẩm trong form tìm kiếm. Sau đó trả lại kết quả với các từ khóa tương tự.

Khi cấu hình Aliases trong Prestashop, bạn cần sử dụng thêm chức năng thống kê tìm kiếm và web references để có được danh sách các từ khóa phổ biến nhất. Các lỗi gõ sai từ khóa rất thường gặp khi khách hàng gõ nhầm tên sản phẩm.
Ví dụ, thay cho việc gõ Nokia, họ có thể gõ nhầm thành Nokai hoặc Noaki và tìm kiếm với từ khóa đó.
Do đó việc cấu hình Aliases là rất cần thiết để giúp khách hàng có thể tìm được sản phẩm mong muốn.

Đăng nhập BackOffice >> Tools >> Aliases

Click vào tên các Aliases đã tồn tại để sửa.
Hoặc click vào

Add New Aliases

để thêm Alias mới

Nhập các từ aliases, cách nhau bởi dấu ",".

Trong trường kết quả result field, nhập từ khóa sản phẩm chính xác. Click vào Save để Lưu lại.
Thực hiện tương tự với các Aliases khác.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 1 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

Các bài liên quan:

  1. Tạo trang thông tin CMS trong Prestashop Back Office
  2. Khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị PrestaShop
  3. Việt hóa PrestaShop
  4. Hướng dẫn cách thêm ngôn ngữ cho PrestaShop
  5. Hướng dẫn Quản trị PrestaShop
  6. Thiết kế banner trong PrestaShop
  7. Cách mở khóa cho account Yahoo!
  8. Hướng dẫn viết PrestaShop Modules
  9. Cách xoá nick của mình trong danh sách của người khác
  10. .htaccess, redirect 301 và SEO máy tìm kiếm