Bỏ qua các bước download và install component này, tôi chỉ hướng dẫn cách sử dụng nó. Các bạn lần lượt làm theo các bước sau:
1. Vào Components -> sh404SEF để bắt đầu cấu hình:
2. Chọn sh404SEF Configuration
3. Trong Tab Main, mục Enabled? bạn chọn là có
4. Tại mục Character replacements list bạn chèn thêm các ký tự sau đây vào tiếp theo sau các ký tự có sẵn:

Code

á|a, à|a, ả|a, ã|a, ạ|a, â|a, ấ|a, ầ|a, ẩ|a, ẫ|a, ậ|a, ă|a, ắ|a, ằ|a, ẳ|a, ẵ|a, ặ|a, đ|d, é|e, è|e, ẻ|e, ẽ|e, ẹ|e, ê|e, ế|e, ề|e, ể|e, ễ|e, ệ|e, í|i, ì|i, ỉ|i, ĩ|i, ị|i, ó|o, ò|o, ỏ|o, õ|o, ọ|o, ô|o, ố|o, ồ|o, ổ|o, ỗ|o, ộ|o, ơ|o, ớ|o, ờ|o, ở|o, ỡ|o, ợ|o, ú|u, ù|u, ủ|u, ũ|u, ụ|u, ư|u, ứ|u, ừ|u, ử|u, ữ|u, ự|u, ý|y, ỳ|y, ỷ|y, ỹ|y, ỵ|y,

5. Tại mục Apply to which categories? bạn chọn All Categories
Các mục còn lại để nguyên, không đụng tới.
6. Chuyển qua Tab Advanced, trong phần Activate URL cache chọn có (cái này sẽ giúp giảm thời gian mở trang Web, nếu không thích bạn có thể chọn không)
7. Tại phần Rewriting mode?, bạn chọn Without .htaccess (index.php)
Các mục còn lại để nguyên, không đụng tới.
8. Chọn Save để lưu các các thông số vừa thiết lập.
11. Vào Site – > Global Configuration -> SEO -> Search Engine Friendly URLs -> chọn Có -> Save
Tới đây coi như xong phần cơ bản, nếu các bạn làm đúng các bước như trên thì trang web của các bạn sẽ có đường link giống như thế này: http://fbf-hou.edu.vn/index.php/gioi-thieu.html

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 8.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình sh404SEF để tạo Link thân thiện cho Joomla, 8.0 out of 10 based on 2 ratings
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 2 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

Các bài liên quan:

  1. Tạo bài viết mới trong joomla
  2. Khắc phục lỗi tiếng việt joomla
  3. Cách chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.