1. Sử dụng chức năng khôi phục password bằng email quản trị

Nhập địa chỉ PrestaShop Back Office.

Click vào liên kết Lost Password.

Nhập địa chỉ e-mail quản trị của bạn vào.

Click Send.

Password sẽ được gửi tới hòm thư quản trị của bạn.

Nếu hosting đã tắt chức năng PHP mail hoặc bạn chưa cấu hình email trong Prestashop thì bạn có thể áp dụng phương pháp thứ 2 dưới đây

2. Sử dụng phpmyadmin

Chọn database của bạn
Browse bảng employee với tiền tố tên bảng cơ sở dữ liệu của bạn.
Ví dụ ps_employee
Update trường password mã hóa md5 của bản ghi có id=1 hoặc tài khoản của bạn

với giá trị như sau ‘_COOKIE_KEY’.'your_password’
Trong đó  là giá trị khóa cookie được sinh ra ngẫu nhiên sau khi cài đặt PrestaShop

Mở file cấu hình PrestaShop /config/setting.inc.php để lấy giá trị này.

3. Sử dụng ngôn ngữ PHP

Tạo file resetpass.php
Thay đổi các giá trị host, user, password, database
Mã PHP:

<?php$link = mysql_connect('your_host','user','password');mysql_select_db('your_database', $link);

$q = 'UPDATE `prestashop`.`ps_employee` SET `passwd` = \''.md5(_COOKIE_KEY_.$passwd).'\' WHERE `ps_employee`.`id_employee` =1 LIMIT 1 ';mysql_query($q);

mysql_close($link);?>

Thay đổi "your password" bằng password của bạn.

Dùng phần mềm FTP client Upload file resetpass.php lên host của bạn.

CHMOD 444 và chạy file này trên trình duyệt.

Sau đó bạn nên xóa file này đi.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị PrestaShop, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 2 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

Các bài liên quan:

  1. Khôi phục mật khẩu Admin Domain Controller trên Windows 2003 Server
  2. Hướng dẫn Quản trị PrestaShop
  3. Việt hóa PrestaShop
  4. Hướng dẫn viết PrestaShop Modules
  5. Phương pháp đưa website ra khỏi blacklist của google
  6. Khắc phục lỗi tiếng việt joomla
  7. Cách mở khóa cho account Yahoo!
  8. P1-NHẬP MÔN JAVASCRIPT