THẺ <NOSCRIPT> VÀ </NOSCRIPT>

Cặp thẻ này dùng để định rõ nội dung thông báo cho người sử dụng biết trình duyệt không hỗ trợ JavaScript. Khi đó trình duyệt sẽ không hiểu thẻ <NOSCRIPT> và nó bị lờ đi, còn đoạn mã nằm trong cặp thẻ này sẽ được Navigator hiển thị. Ngược lại, nếu trình duyệt có hỗ trợ JavaScript thì đoạn mã trong cặp thẻ <NOSCRIPT> sẽ được bỏ qua. Tuy nhiên, điều này cũng có thể xảy ra nếu người sử dụng không sử dụng JavaScript trong trình duyệt của mình bằng cách tắt nó đi trong hộp Preferences/Advanced.
Ví dụ:
<NOSCRIPT>
<B> Trang này có sử dụng JavaScript. Do đó bạn cần sử dụng trình duyệt Netscape Navigator từ version 2.0 trở đi!
<BR>
<A HREF="http://home.netscape.com/comprd/mirror/index.html">
Hãy kích chuột vào đây để tải về phiên bản Netscape mới hơn
</A>
</BR>

Nếu bạn đã sử dụng trình duyệt Netscape từ 2.0 trở đi mà vẫn đọc được dòng chữ này thì hãy bật Preferences/Advanced/JavaScript lên
</NOSCRIPT>

HIỂN THỊ MỘT DÒNG TEXT

Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, một trong những khả năng cơ sở là hiển thị ra màn hình một dòng text. Trong JavaScript, người lập trình cũng có thể điều khiển việc xuất ra màn hình của client một dòng text tuần tự trong file HTML. JavaScript sẽ xác định điểm mà nó sẽ xuất ra trong file HTML và dòng text kết quả sẽ được dịch như các dòng HTML khác và hiển thị trên trang.

Hơn nữa, JavaScript còn cho phép người lập trình sinh ra một hộp thông báo hoặc xác nhận gồm một hoặc hai nút. Ngoài ra, dòng text và các con số còn có thể hiển thị trong trường TEXT và TEXTAREA của một form.

Trong phần này, ta sẽ học cách thức write()writeln() của đối tượng document.

Đối tượng document trong JavaScript được thiết kế sẵn hai cách thức để xuất một dòng text ra màn hình client: write()writeln(). Cách gọi một cách thức của một đối tượng như sau:

object_name.property_name

Dữ liệu mà cách thức dùng để thực hiện công việc của nó được đưa vào dòng tham số, ví dụ:

document.write("Test");

document.writeln(‘Test’);

Cách thức write() xuất ra màn hình xâu Text nhưng không xuống dòng, còn cách thức writeln() sau khi viết xong dòng Text tự động xuống dòng. Hai cách thức này đều cho phép xuất ra thẻ HTML.

Ví dụ: Cách thức write() xuất ra thẻ HTML

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ouputting Text</TITLE>

</HEAD>

<BODY> This text is plain.<BR> <B>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!– HIDE FROM OTHER BROWSERS

document.write("This text is bold.</B>");

// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS –>

</SCRIPT>

</BODY>

</HTML>

clip_image002

Ví dụ: Sự khác nhau của write() và writeln():

<PRE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!– HIDE FROM OTHER BROWSERS

document.writeln("One,");

document.writeln("Two,");

document.write("Three ");

document.write("…");

// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS –>

</SCRIPT>

</PRE>

Khi duyệt sẽ được kết quả:

clip_image004
Hình 2.5: Sự khác nhau của write() và writeln()

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 0 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

Các bài liên quan:

  1. P1-NHẬP MÔN JAVASCRIPT
  2. Cách chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.
  3. Khắc phục lỗi tiếng việt joomla
  4. .htaccess, redirect 301 và SEO máy tìm kiếm
  5. Tìm hiểu thêm về .htaccess