joomla

Nếu đã sử dụng Joomla, chắc ai cũng phải có ít nhất 1 lần thắc mắc làm thế nào để hiển thị số lần đọc bài viết. Tuy rằng trong Administration page có option để hiển thị thông số này, nhưng cần phải làm thêm một số thay đổi trong code. Đây là một tip đáng ghi nhớ, nó có thể phát huy tác dụng đơn giản là trong việc trang trí, hoặc thống kê theo dõi lượt truy cập trên từng bài viết.

Đoạn sau đây giúp hiển thị số lần truy cập của bài viết:

<?php if ($this->params->get('show_hits')) : ?>
  <span style="float:right;">
   Viewed: <?php echo $this->article->hits; ?> times
  </span>
 <?php endif; ?>

Bước tiếp theo là nhét đoạn code trên vào đúng chỗ bạn cần.

Hiển thị ở trang bài viết chi tiết

Mở file /components/com_content/views/article/tmpl/default.php

Cho đoạn code trên vào nơi muốn hiển thị. Ví dụ muốn cho vào bên cạnh phần ngày tháng post bài, tìm đoạn:

<td valign="top">
 <?php echo JHTML::_('date', $this->article->created, JText::_('DATE_FORMAT_LC2')) ?>
 </td>

Sửa thành như sau:

<td valign="top">
  <?php echo JHTML::_('date', $this->article->created, JText::_('DATE_FORMAT_LC2')) ?>
  <?php if ($this->params->get('show_hits')) : ?>
   <span style="float:right;">
    Viewed: <?php echo $this->article->hits; ?> times
   </span>
  <?php endif; ?>
 </td>

Hiển thị ở các trang chuyên mục (Section hoặc Category)

Mở file /components/com_content/views/category(hoặc section)/tmpl/blog_item.php

Sau đó sửa tương tự như trên.

Hiển thị ở trang chủ

Trước tiên làm thêm 1 bước: Mở file /components/com_content/models/frontpage.php

Tìm đoạn sau:

$query = ' SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by,' .
 ' a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access,' .

thêm vào a.hits, (cả dấu phẩy) cụ thể sẽ thành:

$query = ' SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by,' .
 ' a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits,' .

Sau đó mở file /components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php và sửa tương tự như các mục khác.

That’s all.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 0 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Bài khác

Các bài liên quan:

 1. Khắc phục lỗi tiếng việt joomla
 2. Cách chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.
 3. Tạo bài viết mới trong joomla
 4. Windows Live Writer & Joomla MovableType XML-RPC Plugin để viết bài cho joomla
 5. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình sh404SEF để tạo Link thân thiện cho Joomla
 6. Hướng dẫn viết PrestaShop Modules
 7. Việt hóa PrestaShop
 8. Phải lòng em
 9. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG EXCEL
 10. SEO Là Gì? Làm SEO như thế nào?