image

Đối với Joomla 1.5.x

Mở file chứa template của bạn, chẳng hạn "\templates\tên_template\index.php", xác định chỗ mà bạn muốn thêm một vị trí module mới và đặt vào đoạn mã sau:


<?php if ($this->countModules(‘new_position’)) : ?>
<div>
<jdoc:include type="modules" name="new_position" style="xhtml" />
</div>
<?php endif; ?>

Tiếp theo, mở file "\templates\tên_template\templateDetails.xml", thêm vào mục <positions></positions> đoạn mã sau:

<position>new_position</position>

Trong đó thuộc tính "style" có thể là: rounded, none, table, horz, xhtml, outline

Đối với Joomla 1.0.x

Mở file chứa template của bạn, chẳng hạn "\templates\tên_template\index.php", xác định chỗ mà bạn muốn thêm một vị trí module mới và đặt vào đoạn mã sau:

<?php if (mosCountModules(‘new_position’)>0) { ?>
<?php mosLoadModules(‘new_position’,-2); ?>
<?php } ?>

Trong đó tham số thứ hai của hàm mosLoadModules là một trong 5 số nguyên: 1 = horizontal, 0 = normal, -1 = raw, -2 = XHTML và -3 = extra divs.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 1 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Random Posts

Các bài liên quan:

  1. Cách chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.
  2. Khắc phục lỗi tiếng việt joomla
  3. Tạo bài viết mới trong joomla
  4. Làm thế nào để hiển thị số lần xem bài viết Joomla 1.5
  5. Windows Live Writer & Joomla MovableType XML-RPC Plugin để viết bài cho joomla
  6. Thiết kế banner trong PrestaShop
  7. Tạo trang thông tin CMS trong Prestashop Back Office
  8. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình sh404SEF để tạo Link thân thiện cho Joomla
  9. Cấu hình Aliases cho từ khóa tìm kiếm trong Prestashop
  10. P1-NHẬP MÔN JAVASCRIPT