image

DEMO ONLINE: http://store.zenpoo.com

I.Giới thiệu về mã nguồn mở Opencart :
Opencart là một ứng dụng mã nguồn mở nổi trội nhờ sự tinh giản,được thiết kế với nhiều tính năng phong phú, nhỏ gọn, dễ sử dụng, công cụ tìm kiếm thân thiện và với một giao diện trực quan hấp dẫn, thích hợp để tạo những trang web bán hàng trực tuyến.
•Không giới hạn Danh mục
•Không giới hạn số lượng sản phẩm
•Không giới hạn số lượng các nhà cung cấp
•Đa tiền tệ
•Đa ngôn ngữ
•Mục đánh giá sản phẩm
•Mục Viết lời bình cho sản phẩm
•Mã nguồn mở
•Các văn bản hưỡng dẫn miễn phí
•Rất nhiều mẫu web cho bạn chọn
•Tự động điều chỉnh kích thước hình ảnh phù hợp
•Tích hợp trên 20 cổng thanhh toán trong nước và quốc tế
•Tích hợp trên 8 phương thức vận chuyển
•Dễ dàng thay đổi giao diện
II.Hướng dẫn cài đặt Opencart lên localhost :
1.Tải và cài đặt phần mềm websever ( Apache ) .Phần mềm chạy ổn định nhất hiện nay là Xampp.
Tải miễn phí tại: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
Tiến hành cài đặt xampp.
Bây giờ thư mục gốc (Web Root) để chứa các trang web là C:\xampp\htdosc. Vào: http://localhost nếu hiện lên bảng thông số của Xampp là việc cài đặt đã thành công
2.Tiến hành tải phần mềm mã nguồn mở Opencart phiên bản mới nhất :
http://www.opencart.com/index.php?ro…nload/download
3.Sau khi tải xong tiến hành giải nén tập tin : nhấp chuột phải lên tập tin ->chọn Extract Here
Copy thư mục “ Upload ” vừa giải nén ra và paste vào “ C:\xampp\htdocs ”
4.Chạy đường dẫn “ http://localhost/phpmyadmin ” tiến hành tạo một database như hình sau
5. Bắt đầu các thao tác để đưa web lên localhost
Chạy đường dẫn http://localhost/upload/index.php
Màn hình hiện lên như hình dưới đây
Chọn “ I agree to the license ” -> “ Continue ”
Tiếp tục nhấn “ Continue ”.Tùy chỉnh các thông số sau:
-Database host: localhost ( để nguyên )
-User: root
-password : ( để trống )
-Database name: shop ( điền tên database vừa tạo lúc nãy )
-Database prefix: ( để trống – chỉ điền khi cài lên host )
-Username: admin ( tên truy cập vào trang quản trị )
-Password: 123456 ( pass để đăng nhập trang quản trị )
-E-mail: nhatanh219@gmail.com ( điền tên Email của bạn )
Nhấp “ Continue ”.
Vào “ C:\xampp\htdocs\upload ” xóa thư mục “ Install ” hoặc có thể đổi tên file thành tên khác.
Chọn “ Goto your Online Shop ” và xem kết quả của bạn.
III.Hướng dẫn sử dụng và cài tiếng việt cho Opencart:
1.Hướng dẫn cài tiếng việt cho Opencart:
Đăng nhập vào Admin
Chạy đường dẫn “ http://localhost/upload/admin ” .
User: admin
Pass : 123456
panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:
o Language Name: vietnamese
o Code: vi
o Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
o Image: vn.png
o Directory: vietnamese
o Filename: vietnamese
o Status: Enabled
Chon save để lưu lại
Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.
Vậy là toàn bộ website đã được việt hóa hoàn toàn ,tất cả mọi người có thể dễ dàng quản lý.
2. Chỉnh sửa một số thông tin cho phù hợp với bạn:
Chọn “ Hệ thống ” -> “ Cài đặt ” .Tiến hành chỉnh sửa cho phù hợp với bạn.
3. Hướng dẫn thêm hình thức thanh toán :
-Thêm hình thức chuyển khoản qua ngân hàng :
Chọn “ Phần mở rộng ” -> “ Thanh toán ” -> “ Cài đặt” -> “ Sửa ” .
Điền thông tin của bạn .Xem hình dưới đây.
Chỉnh sửa xong nhấn nút “ lưu ” ở trên góc phải của trang.
Nếu muốn thêm các hình thức thanh toán có sẵn khác thì làm tương tự như trên.
-Thêm hình thức thanh toán qua Bảo Kim:
Tải gói cài đặt tại: https://www.baokim.vn/integrate_lib/…/open_cart.zip
o Coppy các file theo đúng cấu trúc đường dẫn của thư mục
o Vào quản trị admin -> “ Phần mở rộng ” -> “ Thanh toán ”
o Install
+ Nhập các tham số site ID, mật khẩu giao tiếp API, tài khoản nhận tiền, địa chỉ gọi lại, trạng thái đặt hàng, trạng thái, sắp xếp
+ Bật và Lưu
4. Hướng dẫn thêm Tiền Tệ :
Chọn “ Hệ thống ” -> “ Địa phương ” -> “ Tiền tệ ” -> “ Thêm ”.
-Việt Nam:
Tiêu đề tiền tệ: việt nam
Mã: VND
Ký tự trước : ( để trống )
Ký tự sau: vnđ ( ký hiệu đồng tiền của việt nam )
Số thập phân: 2
Giá trị: 20600 ( 20600 vnd = 1 $(đôla) 0.81 €(euro) 0.61£ bảng anh )
Trạng thái: Bật
->Chọn Lưu
-Bảng Anh: (Pound Sterling)
Tiêu đề tiền tệ: Pound Sterling
Mã: GBP
Ký tự trước : £ ( ký hiệu đồng tiền của Anh )
Ký tự sau: ( để trống )
Số thập phân: 2
Giá trị: 0.61 20600 vnd = 1 $(đôla) 0.81 €(euro) 0.61£ bảng anh )
Trạng thái: Bật
->Chọn Lưu
-EURO:
Tiêu đề tiền tệ: EURO
Mã: EUR
Ký tự trước : ( để trống )
Ký tự sau: € ( ký hiệu đồng tiền EU )
Số thập phân: 2
Giá trị: 0.81 20600 vnd = 1 $(đôla) 0.81 €(euro) 0.61£ bảng anh )
Trạng thái: Bật
->Chọn Lưu
5. Hướng dẫn chèn module thông kê lượt truy cập:
-Tải gói module thông kê tại địa chỉ : http://www.mediafire.com/?7143fhzn0b0897g
-Giải nén và copy vào từng thư mục tương ứng trong thư mục admin và catalog.
-Đăng nhập vào trang quản trị -> “ Phần mở rộng ” -> “ Những module ” -> “ Cài đặt ”.
Chọn Lưu
6. Hướng dẫn chèn thêm giao diện :
Sau đây sẽ là hướng dẫn chèn giao diện có tên “ village-basic ”
-Tải giao diện này tai : http://www.mediafire.com/?6ztgbzfkd6kfvh7
-Giải nén và copy vào thư mục “ C:\xampp\htdocs\upload\catalog\view\them ”
-Vào file “ footer.tpl ” trong “ C:\xampp\htdocs\upload\catalog\view\them\village-basic\template\common ” chỉnh sửa cho phù hợp với thông tin của bạn.
-Đăng nhập vào trang quản trị -> “ Hệ thống ” -> “ Cài đặt ” -> “ Của hàng ” -> “ Giao diện ” -> chọn “ village-basic ”
Tương tự ,tải các bản giao diện khác và chèn theo các bước trên.
7.Hướng dẫn chèn baner flash cho Opencart:
Để thay Banner Flash cho Opencart bạn tìm đến file C:\xampp\htdocs\upload\catalog\view\theme\default\ template\common\header.tpl
Trong file header.tpl bạn tìm đến đoạn code dưới đây :
<div class="div2">
<?php if ($logo) { ?>
<a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $home); ?>"><img src="<?php echo $logo; ?>" title="<?php echo $store; ?>"
alt="<?php echo $store; ?>" /></a>
<?php } ?>
</div>
Thay code trên bằng code sau:
<a href="index.php" title="Tên Site">
<embed height="Chiều cao" src="Link Flash?Place=&amp;" type="application/x-shockwave-flash" width="Chiều rộng" wmode="transparent"></embed></a>
Hoặc :
<div><object classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width=" Chiều rộng " height=" Chiều cao ">
<param name="movie" value="Link Flash">
<param name="quality" value="high">
<embed src="Link Flash" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width=" Chiều rộng " height=" Chiều cao "></embed>
</object>
</div>
</div>
Cũng có thể thay bằng code này nữa:
<object
type="application/x-shockwave-flash" data="link đến nơi chứa file flash"
width="chiều rộng" height="chiều cao">
<param name="movie" value="time.swf" />
</object>
8.Hướng dẫn chỉnh sửa trang hiển thị thông tin của khách hàng:
Trang mặc định thông tin của khách hàng nhìn rất đơn điệu
Bước này sẽ hướng dẫn chỉnh sửa cho trang account trở nên bắt mắt hơn khi chèn hình ảnh vào, sau khi chỉnh sửa sẽ được như hình dưới đây
Sau đây là chi tiết hướng dẫn chỉnh sửa :
B1.Tải file hình tại ở địa chỉ : http://www.mediafire.com/?ka91hwawy3xsr59
Giải nén sau đó copy hình vào thư mục image trong theme đang sử dụng .
B2.Mở file catalog/view/theme/default /template/account/account.tpl và tìm code sau:
<p><b><?php echo $text_my_account; ?></b></p>
<ul>
<li><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $information); ?>"><?php echo $text_information; ?></a></li>
<li><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $password); ?>"><?php echo $text_password; ?></a></li>
<li><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $address); ?>"><?php echo $text_address; ?></a></li>
</ul>
<p><b><?php echo $text_my_orders; ?></b></p>
<ul>
<li><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $history); ?>"><?php echo $text_history; ?></a></li>
<li><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $download); ?>"><?php echo $text_download; ?></a></li>
</ul>
<p><b><?php echo $text_my_newsletter; ?></b></p>
<ul>
<li><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $newsletter); ?>"><?php echo $text_newsletter; ?></a></li>
</ul>
Thay thế đoạn code trên bằng code này:
<table style="width: 100%; text-align: center;">
<tr>
<td><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $download); ?>"><img src="catalog/view/theme/default/image/Downloads.jpg" /></a><br/><a class="acc1" href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $download); ?>"><spam style="color: #FFFFFF;"><?php echo $text_download; ?></spam></a></td>
<td><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $password); ?>"><img src="catalog/view/theme/default/image/password.jpg" /></a><br/><a class="acc1" href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $password); ?>"><spam style="color: #FFFFFF;"><?php echo $text_password; ?></spam></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $information); ?>"><img src="catalog/view/theme/default/image/account information.jpg" /></a>
<br/><a class="acc1" href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $information); ?>"><spam style="color: #FFFFFF;"><?php echo $text_information; ?></spam></a></td>
<td><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $history); ?>"><img src="catalog/view/theme/default/image/history.jpg" /></a><br/><a class="acc1" href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $history); ?>"><spam style="color: #FFFFFF;"><?php echo $text_history; ?></spam></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $address); ?>"><img src="catalog/view/theme/default/image/address.jpg" /></a><br/><a class="acc1" href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $address); ?>"><spam style="color: #FFFFFF;"><?php echo $text_address; ?></spam></a></td>
<td><a href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $newsletter); ?>"><img src="catalog/view/theme/default/image/Newsletter.jpg" /></a><br/><a class="acc1" href="<?php echo str_replace(‘&’, ‘&amp;’, $newsletter); ?>"><spam style="color: #FFFFFF;"><?php echo $text_newsletter; ?></spam></a></td>
</tr>
</table>
( lưu ý: nếu bạn đang dùng theme khác theme default thì nhớ đổi tên default thành tên theme đang dùng ).
IV.Hướng dẫn đưa Opencart từ localhost lên Hostserver:
B1: Backup lại databast cho Opencart.
B2: Upload toàn bộ code của Opencart lên host và sửa thông tin kết nối tới database và các thư mục trong file config.php và admin/config.php
B3: Restore lại database cho Opencart.
B4: Đăng nhập vào cpadmin của Opencart bằng đường dẫn : http://tenmien /admin vào menu hệ thống (system)> Cài đặt (Settings) > thay đổi đường dẫn trong URL Gian hàng (Store URL) ,không được bỏ dấu "/" ở cuối đường dẫn.
Chúc thành công !

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Opencart, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
Bài viết được cám ơn 0 lần. Bấm đây để Cám ơn ?

Random Posts

Các bài liên quan:

  1. Tomatocart-Hướng dẫn sử dụng
  2. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình sh404SEF để tạo Link thân thiện cho Joomla
  3. Thiết kế giao diện PrestaShop Theme
  4. Hướng dẫn cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition)
  5. Hướng dẫn xếp hình rubic
  6. Tổng hợp một số ứng dụng chạy ổn định cho Blackberry 8700
  7. Hướng dẫn cách thêm ngôn ngữ cho PrestaShop
  8. Hướng dẫn active Win7
  9. Hướng dẫn cài đặt Windows Live Writer cho joomla 1.7.x
  10. Hướng dẫn chống xFlash – DDOS