Marketing

Buildbrand1.jpg

Nhãn hiệu hàng hóa

Build-brand1 Nhãn hiệu hàng hóa được định nghĩa như sau: là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh, biểu trưng hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

More >

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:
marketing_practises.jpg

Các quy luật chính xây dựng nhãn hiệu

marketing_practises Trong ngành marketing, các thuật ngữ như brand (nhãn hiệu) và branding (xây dựng nhãn hiệu) chỉ mới xuất hiện từ những năm 1990 trên thế giới, tại Việt Nam trong vài năm gần đây đã trở thành vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của giới doanh nhân, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước

More >

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè: