Webmaster

Hướng dẫn viết PrestaShop Modules

Trước khi viết 1 Modules trong Prestashop, chúng ta cần tìm hiểu Prestashop modules làm việc như thế nào.
Tất cả Prestashop modules đều thừa kế từ lớp Module và mỗi module gắn với 1 Hook ( 1 vị trí) cho trước.
1. Hook là gì?
Hook là một vị trí module đã được khai báo sẵn trong Prestashop.
Theo mặc định, Prestashop chỉ có 1 số hooks như sau:

top, header, leftColumn, home, rightColumn, footer,
payment, paymentReturn, updateOrderStatus,
cart, customerAccount,
productActions,productTab, productTabContent,
...

More >

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè:

Việt hóa PrestaShop

prestashopHướng dẫn Việt hóa PrestaShop toàn bộ bao gồm PrestaShop Front Office, Back Office, PrestaShop Modules, Errors, Fields.

Đầu tiên, bạn cần tạo ngôn ngữ mới:
1. Đăng nhập trang quản trị PrestaShop Back Office >> Tools >> Languages >> Add new

2. Nhập tên ngôn ngữ: Tiếng Việt

Mã quốc gia ISO country code: vn (*)

Tham khảo mã quốc gia tại đây (Official list of ISO country codes).(*)

More >

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè: