Banner website luôn là một phần quan trọng mang đến tính hiệu quả của website. Vậy phải thiết kế banner trong PrestaShop ra sao cho hiệu quả và phù hợp với giao diện PrestaShop Theme của bạn?
1. Thứ nhất bạn cần Thay đổi Style CSS cho banner trong PrestaShop
Chọn độ rộng width bằng với độ rộng của header: khoảng 980px.
2. Tối ưu kích thước banner, giảm độ sâu màu, giảm chất lượng hình ảnh đến mức thích hợp để tiết kiệm băng thông cho website.
3.1. Nếu bạn sử dụng banner flash thì bạn sử dụng swfobject thay vì nhúng trực tiếp thẻ <object>, <embed> vào file template của PrestaShop để tương thích với chuẩn valid XHTML1.0 của W3C.
Thực hiện
Chèn mã Javascript vào file /themes/your-theme/header.tpl.

More >

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 4.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè: