1. Sử dụng chức năng khôi phục password bằng email quản trị

Nhập địa chỉ PrestaShop Back Office.

Click vào liên kết Lost Password.

Nhập địa chỉ e-mail quản trị của bạn vào.

Click Send.

Password sẽ được gửi tới hòm thư quản trị của bạn.

Nếu hosting đã tắt chức năng PHP mail hoặc bạn chưa cấu hình email trong Prestashop thì bạn có thể áp dụng phương pháp thứ 2 dưới đây

More >

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè: