Chức năng aliases trong Prestashop cho phép bạn thay thế được các từ khóa tìm kiếm của khách hàng khi họ nhập sai từ khóa sản phẩm trong form tìm kiếm. Sau đó trả lại kết quả với các từ khóa tương tự.

Khi cấu hình Aliases trong Prestashop, bạn cần sử dụng thêm chức năng thống kê tìm kiếm và web references để có được danh sách các từ khóa phổ biến nhất. Các lỗi gõ sai từ khóa rất thường gặp khi khách hàng gõ nhầm tên sản phẩm.
Ví dụ, thay cho việc gõ Nokia, họ có thể gõ nhầm thành Nokai hoặc Noaki và tìm kiếm với từ khóa đó.
Do đó việc cấu hình Aliases là rất cần thiết để giúp khách hàng có thể tìm được sản phẩm mong muốn.

More >

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bài viết này có ích hãy chia sẻ cho bạn bè: